ANUNȚ Nr.353/18.03.2022
pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante

Rezultatul probei scrise
Descărcare rezultat
Descărcare anunț

ANUNȚ nr.753/21.04.2021
pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier clasa I, grad profesional superior

Descărcare

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNAL CU PUBLICUL:

Zilnic între orele: 09:00-13:00

pentru consultații/reclamații vă rugăm să solicitați
programare la numărul de telefon: +40266 311875 (secretariat),
+40726 312640 (arheologie)
+40726 312594 (monumente istorice)

DEPUNERE documentație pentru obținere Aviz

Pentru a prezenta documentația la şedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 2 vă rugăm să depuneți o documentație completă, elaborată conform cadru legal valabil:

- în vederea obținerii avizului de specialitate, documentația se va depune în format original, semnată și ștampilată, în două exemplare, la adresa sediului Direcției: 530170, M-Ciuc, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 28, iar varianta digitală se va anexa prin DVD/CD, respectând conținutul cadru prevăzut în Dispoziție nr. 5596/01.08.2007, Dispoziție nr. 4300/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării (accesibile de pe siteul Direcției: https://patrimoniuharghita.ro/), Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

- la faza DTAC vă rugăm să specificați suprafața desfășurată de intervenție supusă avizării în zonele de protecție sau zone construite protejate (delimitarea zonelor sunt accesibile la Direcție), necesară pentru taxarea avizului conform Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2515/16.08.2018.

- menționăm că la şedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 2 documentațiile incomplete și care nu conțin date suficiente privind contextul actual al amplasamentului (prezentate cel puțin prin plan de situație cotate cu vecinătăți și desfășurate stradale cu documentar fotografic) prin care este specificat raportul cu monumente istorice nu vor fi analizate.

Dosarele incomplete vor fi restituite pentru completare.

Relații cu publicul:

BAKOS László, director executiv

Luni: 9:00 – 12:00
Tel: +40 744 480 973
E-mail: office@patrimoniuharghita.ro

KOSZA Antal, consilier arheologie

Tel: +4 0726 312 640
E-mail: kosza.djchr@gmail.com, office@patrimoniuharghita.ro
Consultare telefonică zilnic între orele 09:00-12:00
Personal: numai cu programare

SZABÓ Árpád, inspector patrimoniu mobil

Tel: +4 0726 312 684
E-mail: office@patrimoniuharghita.ro

 

PÁPAI ERDÉLYI Noémi-Szidónia, consilier monumente istorice

Tel: +4 0726 312 594
E-mail: monumente@patrimoniuharghita.ro
Consultare telefonică zilnic între orele 09:00-12:00
Personal: numai cu programare

NÉMETI Zsuzsanna, consilier resurse umane

Tel: +4 0266 311 875, +4 0726 727977
E-mail: office@patrimoniuharghita.ro

SECRETARIAT

Luni – Miercuri, Vineri: 09:00-12:00
Joi: 12:00-16:00
E-mail: office@patrimoniuharghita.ro
Tel: 0266-311.875 / Fax:0266-371.732

Contul IBAN pentru plata taxelor:

RO21TREZ35120E365000XXXX

Trezoreria Municipiului Miercurea Ciuc

Instrucțiunea nr.1 / 2020

privind desfășurarea ședințelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (de plen, Birou și secțiuni de specialitate), comisiilor zonale ale monumentelor istorice, Comisiei Naționale de Arheologie (de plen și Birou executiv), Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecții1or (de plen, Birou executiv și subcomisii), Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2

Descărcare Instrucțiune

Important! În atenţia publicului!

Începând cu data de 09.03.2020 până la 22.03.2020 - activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice se va face doar prin telefon sau prin corespondență poștală sau electronică, după cum urmează: Tel: 0266-311.875 / Fax:0266-371.732/ E-mail: office@patrimoniuharghita.ro

Descărcare Anunț

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale care, conform prevederilor art. 7, alin. 1 din O.M.C. nr. 2080/2012 are ca obiect de activitate, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului Harghita, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate, promovarea și dezvoltarea creației contemporane.

Localizare

Judeţul Harghita, Localitatea: Miercurea Ciuc
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 28
Cod 530170

Date de contact

Telefon: 0266 311 875
Fax: 0266 371 732
Email: office@patrimoniuharghita.ro
Website: www.patrimoniuharghita.ro

Informații suplimentare

Abreviere: DJC Harghita
Cod fiscal: 4245569
Tip: Ordonator terțiar de credite
Cod trezorerie: RO23TREZ2565069XXX008073